Pracovné právo

Pracovné právo je upravené v jednotnom kódexe – Zákonníku práce. Osobitné zákony upravujú len okrajové alebo súvisiace záležitosti (napr. minimálnu mzdu, kolektívne vyjednávanie, problematiku zamestnávania prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania či...