O nás

Našu kanceláriu tvorí mladý, dynamický a ustavične sa rozvíjajúci tím, ktorý pozostáva prevažne z odborníkov z oblasti:

  • Práva
  • Ekonómie
  • Podnikateľského poradenstva
  • Daňovníctva
  • Odborných prekladov

Vďaka rôznorodej kombinácii odborníkov v tíme poskytujeme našim klientom právne riešenia, ktoré zohľadňujú aj daňovo-ekonomické súvislosti v širšom ekonomickom, resp. podnikateľskom kontexte.

Náš tím je podporovaný priateľskou, ochotnou a technicky zdatnou administratívnou podporou.

Pre prípad špecifických otázok alebo požiadaviek úzko spolupracujeme s notármi a daňovými poradcami. Okrem toho máme vybudované dlhoročné vzťahy s partnerskými zahraničnými advokátskymi kanceláriami.

Máme zástupcov v dvoch štátoch – na Slovensku (Bratislava) a v Nemecku (Berlín). Členovia nášho tímu hovoria po slovensky, česky, nemecky, anglicky, francúzsky a taliansky. Neváhajte sa na nás obrátiť v ktoromkoľvek z uvedených jazykov.