Úradné preklady

Vyhotovujeme preklady z nemeckého do slovenského jazyka, ako aj zo slovenského do nemeckého jazyka. Naša ponuka prekladov sa vzťahuje na všetky druhy textov. Preklady vyhotovuje prekladateľ s právnickým vzdelaním a dlhoročnou advokátskou praxou.  Rozsiahle skúsenosti máme najmä s právnickými textami.

Najčastejšie typy dokumentov

 • Výpis z obchodného registra
 • Výpis z registra trestov
 • Notárske doložky
 • Zmluvy
 • Súdne rozhodnutia
 • Podania na súdy/štátne orgány
 • Úradné listiny (rodný list, úmrtný list, sobášny list…)
 • Interné dokumenty spoločnosti
 • Zápisnice
 • Vysvedčenia a osvedčenia
 • Dokumenty v rámci dedičského konania
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Dokumenty v oblasti ochrany osobných údajov
 • a iné.

Cenník

Typ dokumentu

Cena za normostranu (1800 znakov)

štandardný dokument – preklad z DE do SK

20 EUR

štandardný dokument – preklad z SK do DE

23 EUR

dokument obsahujúci špecifickú terminológiu, odborne náročný text alebo dokument náročný z hľadiska formátu

+ 20%

zrýchlený preklad (do 48 hod.)

+ 25%

zrýchlený preklad (do 24 hod.)

+ 40%

preklad cez víkend alebo štátny sviatok

dohodou

Overené preklady si môžete vyzdvihnúť v Bratislave alebo vám ich zašleme poštou.

Preklady sú určené pre slovenské súdy a úrady, respektíve pre slovenský trh.