JUDr. Ing. (SVK) Zuzana Hnátová, LL.M. (DE) advokátka
Sídlo: Jamnického 4, 84105 Bratislava
IČO: 42184908, DIČ: 1082592742
Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom: 5777.

Dozorný orgán: Slovenská advokátska komora, sídlo: Kolárska 4, 81342 Bratislava.
Pravidlá výkonu povolania sú prístupné na webovej stránke www.sak.sk